PS Digit logo
www.psdigit.com 
PS Digit Musikk Data Tall

Store tall

Oversikt over de store tallene


Lurer du på hva tallet som kommer etter en million heter? Eller hvor mange nuller det er i en billiard?

Her finner du svaret på slike spørsmål. Bruksnavn er oversatt fra engelsk, og listen kan derfor inneholde små stavefeil.


Potens Siffer Bruksnavn
106 x 1 (mono) 6 nuller million
106 x 1 x 1000 9 nuller milliard
106 x 2 (bi) 12 nuller billion
106 x 2 x 1000 15 nuller billiard
106 x 3 (tri) 18 nuller trillion
106 x 3 x 1000 21 nuller trilliard
106 x 4 (kvart) 24 nuller kvartillion
106 x 4 x 1000 27 nuller kvartilliard
106 x 5 (kvint) 30 nuller kvintrillion
106 x 5 x 1000 33 nuller kvintrilliard
106 x 6 (sekst) 36 nuller sekstillion
106 x 6 x 1000 39 nuller sekstilliard
106 x 7 (septim) 42 nuller septillion
106 x 7 x 1000 45 nuller septilliard
106 x 8 (octo) 48 nuller octillion
106 x 8 x 1000 51 nuller octilliard
106 x 9 (none) 54 nuller nonillion
106 x 9 x 1000 57 nuller nonilliard
106 x 10 (deci) 60 nuller decillion
106 x 10 x 1000 63 nuller decilliard
106 x 11 66 nuller undecillion
106 x 11 x 1000 69 nuller undecilliard
106 x 12 72 nuller dodecillion
106 x 12 x 1000 75 nuller dodecilliard
106 x 13 78 nuller tredecillion
106 x 13 x 1000 81 nuller tredecilliard
106 x 14 84 nuller kvartdecillion
106 x 14 x 1000 87 nuller kvartdecilliard
106 x 15 90 nuller kvintdecillion
106 x 15 x 1000 93 nuller kvintdecilliard
106 x 16 96 nuller sekstdecillion
106 x 16 x 1000 99 nuller sekstdecilliard
106 x 100/6 100 nuller googol
106 x 17 102 nuller septendecillion
106 x 17 x 1000 105 nuller septendecilliard
106 x 18 108 nuller octodecillion
106 x 18 x 1000 111 nuller octodecilliard
106 x 19 114 nuller novemdecillion
106 x 19 x 1000 117 nuller novemdecilliard
106 x 20 120 nuller vigintillion
106 x 20 x 1000 123 nuller vigintilliard
106 x 21 126 nuller unvigintillion
106 x 21 x 1000 129 nuller unvigintilliard
106 x 22 132 nuller dovigintillion
106 x 22 x 1000 135 nuller dovigintilliard
106 x 23 138 nuller trevigintillion
106 x 23 x 1000 141 nuller trevigintilliard
106 x 24 144 nuller kvartvigintillion
106 x 24 x 1000 147 nuller kvartvigintilliard
106 x 25 150 nuller kvintvigintillion
106 x 25 x 1000 153 nuller kvintvigintilliard
106 x 26 156 nuller seksvigintillion
106 x 26 x 1000 159 nuller seksvigintilliard
106 x 27 162 nuller septenvigintillion
106 x 27 x 1000 165 nuller septenvigintilliard
106 x 28 168 nuller octovigintillion
106 x 28 x 1000 171 nuller octovigintilliard
106 x 29 174 nuller novemvigintillion
106 x 29 x 1000 177 nuller novemvigintilliard
106 x 30 180 nuller trigintillion
106 x 30 x 1000 183 nuller trigintilliard
106 x 31 186 nuller untrigintillion
106 x 31 x 1000 189 nuller untrigintilliard
106 x 32 192 nuller dotrigintillion
106 x 32 x 1000 195 nuller dotrigintilliard
106 x 33 198 nuller tretrigintillion
106 x 100/3 200 nuller dogoogol


Copyright 2001-2024. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.