PS Digit logo
www.psdigit.com 
PS Digit Musikk Data Tall

DOS (CMD)

Ledetekst / Kommandovinduet


For å åpne MS-DOS-vinduet i Windows:

 1. Klikk på Start-knappen
 2. Skriv: cmd
 3. Trykk på Enter-tasten
 • Hente frem tidligere brukte kommandoer:
  TAST PIL OPP/NED
 • Liste opp kommandoene:
  help
 • Tilgjengelige opsjoner tilhørende en bestemt kommando:
  help KOMMANDOEN
 • Avbryte lang opplisting:
  TAST CTRL + C

Drives / Stasjoner


For å bytte mellom tilkoblede enheter, slik som C-drive, USB-enheter på D: eller E: etc.:

 • Skriv C: og trykk på Enter tasten
 • Skriv D: og trykk på Enter tasten
 • Skriv E: og trykk på Enter tasten
 • osv.

Hierarkiet


For å hoppe opp og ned i mappestrukturen:

 • Gå opp ett stepp i hierarkiet:
  cd ..
 • Komme øverst i hierarkiet:
  cd \
 • Gå inn i WINDOWS mappen:
  cd windows
 • Gå rett til undermappen TEMP i mappen WINDOWS, fra nivået over:
  cd windows\temp
 • Opprinnelig DOS kan kun håndtere 8.3 format, dvs. 8 tegn på filnavn og 3 på filtype (etternavn). For å gå inn i mappen PROGRAM FILES:
  cd progr~1
 • For å lure 8.3 formatet og åpne mellomrom, bruk anførselstegn. Eksempelvis:
  cd "Program Files"

Mappeinnholdet


For å liste opp innholdet fra den posisjonen du befinner deg i:

 • I mappen:
  dir
 • Side for side:
  dir /p
 • Uten dato, filstørrelse, osv:
  dir /b
 • Uten dato, filstørrelse, osv, horisontalt:
  dir /w
 • Inkludert undermapper:
  dir /s
 • Kombinere SWITCH kommandoer:
  dir /s/b/p
 • Skjulte filer:
  dir /a:h
 • Read-Only filer:
  dir /a:r
 • Sortert etter dato:
  dir /o:d
 • Sortert etter filtype:
  dir /o:e
 • Sortert etter størrelse:
  dir /o:s
 • Kun undermapper, ikke filer:
  dir *.
 • Alle TXT-filer i mappen:
  dir *.txt
 • Alle TXT-filer i alle mapper på C-disken:
  dir c:\*.txt /w/o/s/p

Editering


For å kopiere, gi nytt navn, flytte, slette innholdet:

 • Kopiere en fil fra en USB-enhet (D:\) til PC (C:\):
  copy d:\Filnavn.ext c:\Filnavn.ext
 • Endre navnet på en fil:
  ren Filnavn1.ext Filnavn2.ext
 • Flytte en fil fra C:\ til mappen TEMP under C:\ mappen:
  move Filnavn.ext c:\Temp\
 • Slette en fil:
  del Filnavn.ext
 • Opprette en mappe:
  md c:\Mappenavn
 • Slette en mappe:
  rmdir Mappenavn

Maskinen


Innhente info om brukere, hardware og annet om maskinen:

 • Brukerkontoene på maskinen:
  net user
 • Brukerkontoen, om påloggingen:
  net accounts
 • Brukerkontoen, med flere detaljer:
  net user BRUKERNAVNET
 • Maskinnavn, brukernavn og OS-versjon:
  net config workstation
 • Diskopprydding, eget program:
  cleanmgr.exe

Nettverket


Innhente info om forbindelsen til ruter og internett:

 • Detaljer om tilkoblingen:
  ipconfig
 • Alle detaljer:
  ipconfig /all
 • Kvaliteten på forbindelsen, eksempelvis:
  ping 8.8.8.8
 • Send 6 ganger, eksempelvis:
  ping /n google.com

For å løse nettverksproblemer, begynn med:

 1. Sjekk at fysisk: Nettverksbryter er slått PÅ.
 2. Sjekk at Flymodus er slått AV.
 3. Sjekk at Wi-Fi er aktivert.
 4. Prøv å flytte maskinen nærmere ruter eller tilgangspunkt.
 5. Prøv/sjekk nettverkskabel mot ruteren.

For å løse nettverksproblemer, hvis ikke det over har hjulpet. Kjør CMD som administrator. Tilbakestill TCP/IP-stakken. Frigi IP-adressen. Forny IP-adressen. Tøm og tilbakestill DNS Client Resolver-bufferen:

 1. Klikk på Start-knappen
 2. Skriv: CMD
 3. Høyreklikk: Ledetekst
 4. Velg: Kjør som Administrator
 5. Skriv netsh winsock reset
 6. Skriv netsh int ip reset
 7. Skriv ipconfig /release
 8. Skriv ipconfig /renew
 9. Skriv ipconfig /flushdns

Skrive ut innholdet


For å skrive ut innholdet i mappen der en står, til en fil som kan skrives ut:

 • Skrive til en fil:
  dir /s /b >Innhold.txt
 • Åpne filen Innhold.txt (som befinner seg i samme mappe) og skrive den ut, hvis ønskelig.


PS Digit er på ingen måter ansvarlig, dersom noe skulle gå galt ved din bruk av rådene på denne siden! Dette gjelder juridisk, økonomisk og etisk. PS Digit gjør naturligvis sitt for at innholdet skal være riktig, for å gi deg best mulig hjelp og støtte.Copyright 2001-2024. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.