PS Digit logo
www.psdigit.com 
PS Digit Musikk Data Tall

Linux Terminal

Terminal / Kommandovinduet


For å åpne kommandovinduet Terminal i Linux, tilsvarende Microsofts Ledetekst (DOS-vinduet):

 1. Skriv i søkefeltet: terminal.
 2. Trykk på [Enter]-tasten.

Diverse andre generelle tips og triks i Terminalvinduet:

 • Tømme kommandovinduet:
  clear.
 • Kjøre kommandoer som privilegert superbruker (SuperUser):
  sudo <kommandoen>.
 • Repetere tidligere kommandoer:
  Trykk [Pil opp]-tasten.
 • Symbolet ~ (Tilde):
  Trykk [AltGr] + [Tilde]-tasten, 2 ganger.

Hierarkiet


For å hoppe opp og ned i mappestrukturen (NB! Store og små bokstaver på navn):

 • Vise hvor en står i hierarkiet:
  pwd
 • Gå opp ett stepp i hierarkiet:
  cd ..
 • Gå tilbake til forrige posisjon i hierarkiet:
  cd -
 • Gå til brukerens Home-mappe, uansett hvor en står:
  cd ~
 • Gå til brukerens Home-mappes undermappe Downloads:
  cd /Downloads
 • Gå til brukerens Home-mappes undermappe Downloads, uansett hvor en står:
  cd ~/Downloads
 • Gå til /usr/local, uansett hvor en står:
  cd /usr/local

Mappeinnholdet


For å liste opp innholdet fra den posisjonen du befinner deg i:

 • Mapper og filer alfabetisk, på linje:
  dir
 • Mapper og deres filer samlet, i tabellform:
  dir -R
 • Mapper sortert etter størrelse, i listeform:
  dir -l --sort=size
 • Mapper sortert etter dato, i listeform:
  dir -l --sort=time
 • Mapper og filer alfabetisk:
  ls
 • Mapper og filer alfabetisk, inkludert skjulte (.):
  ls -A
 • Mapper og filer alfabetisk, markerte mapper (/):
  ls -F
 • Mapper og filer sortert etter dato, sist modifisert:
  ls -ltc
 • Mapper og filer sortert etter dato, sist åpnet:
  ls -ltu

Finne mapper og filer


For å søke opp mapper eller filer etter visse kriterier, inkludert undermapper, fra den posisjonen du befinner deg i (NB! Store og små bokstaver på navn):

 • Alle TXT-filer:
  find -name "*.txt"
 • Alle TXT-filer, der en står og ned til og med andre undermappe:
  find -maxdepth 3 -name "*.txt"
 • Alle TXT-filer, nyere enn 60 dager:
  find /mappe1/mappe2 "*.txt" -mtime -60
 • Alle TXT-filer, eldre enn 30 dager:
  find /mappe1/mappe2 "*.txt" -mtime +30
 • Alle TXT-filer, modifisert 24 dager siden:
  find /mappe1/mappe2 "*.txt" -mtime 24
 • Alle *.doc filer eldre enn 7300 dager (20 år):
  find -name "*.doc" -mtime +7300
 • Alle filer åpnet mer enn 100 dager siden, i brukerens Home-mappe:
  find ~ -atime +100
 • Alle TXT-filer nyere enn file01.txt:
  find -newer /mappe1/mappe2/file01.txt -name "*.txt"

Internett


Diverse kommandoer relatert til nettverkskort, ruter og internett-tilkoblingen:

 • Tilsvarende IPCONFIG i Windows:
  ifconfig
 • Finne Default Gateway:
  ip route | grep default


PS Digit er på ingen måter ansvarlig, dersom noe skulle gå galt ved din bruk av rådene på denne siden! Dette gjelder juridisk, økonomisk og etisk. PS Digit gjør naturligvis sitt for at innholdet skal være riktig, for å gi deg best mulig hjelp og støtte.Copyright 2001-2024. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.