PS Digit logo
www.psdigit.com 
PS Digit Musikk Data Tall

Ledelse

Lederoppgaven


Selv om det finnes mange forskjellige lederoppgaver er det ofte de samme grunnregler som gjelder. Du leder kanskje:

 • et kor
 • et band
 • et prosjekt
 • et symfoniorkester
 • medarbeidere
 • en familie
 • venner
 • barn
 • osv.


Konflikter


Ditt arbeid som leder, med mennesker som har forskjellig oppfatning, motivasjon og erfaring, er viktig og må tas på alvor. Det kan dukke opp uenigheter, misforståelser og konflikter. Mist ikke motet dersom det dukker opp uforutsette problemstillinger.

 • Dess tettere samarbeid, dess større er sjansen for konflikter.
 • Utfordringen som leder er å løse konflikter på en diplomatisk måte.
 • Nedenfor finner du flere tips og råd for å unngå konflikter.


Lytte og si i fra!


De fleste av oss er utstyrt med to ører og en munn. Det er blitt sagt at vi av den grunn skal lytte mer enn vi snakker. Men vi skal også kunne si i fra dersom det er behov for det. Utgangspunktet for et godt samarbeid er at vi både lytter til hverandre og snakker sammen.

 • Lytt med åpent sinn, og begrunn samtidig hverandres synspunkter sakelig.
 • En god samtale kan lett ødelegges av personlige angrep, ironi og sarkasme. Vis respekt for hverandre!
 • Forberedelse til viktige samtaler, med korrekte fakta og sakelige argumenter, gir både deg og motparten et stort fortrinn.


Trygghet


Hvis det føles trygt å stille spørsmål om hvordan tildelte oppgaver skal utføres, vil misforståelser kunne reduseres, feil unngås og gode idéer fremmes. Egoistisk konkurranseinstinkt, markeringsbehov eller ovenfra ned holdninger ødelegger kreativt samarbeid. Det samme gjelder forutinntatte holdninger og beskyldninger.

Usikkerhet på hvordan arbeidet skal utføres stjeler mye tid og er ofte hovedårsaken til at oppgaver blir utsatt, forsinket eller dårlig gjennomført. Tilby trening, kurs eller også anledninger til å bli trygg. Forberedelser og god planlegging fungerer for øvrig bedre enn det å bare ta ting på sparket.

 • Trygghet er en viktig faktor i alt samarbeid.
 • Nødvendige spørsmål tas lettere opp når folk er trygge på hverandre.
 • Oppgaver blir bedre gjennomført når en er trygg og forstår hva som skal gjøres.


Hvem har rett?


Uenighet om hvordan et problem skal løses, eller om hvem som vet best, kan av og til skape omfattende utfordringer i et samarbeid.

Personlighet, erfaring og kunnskap kan resultere i at en ser og oppfatter ting forskjellig. I enkelte tilfeller kan en kompromiss være en god nok løsning på problemet. Forhandlinger kan være en annen. Ellers går det faktisk også an å bli enig om at en er og forblir uenig om en sak.

"Du har rett, jeg tok feil." Det kan være vanskelig å innrømme feil, men ofte vil en slik innrømmelse kunne vise at du er en moden, erfaren og selvsikker leder. Det vil skape trygghet, fremme tillitt og styrke et samarbeid.

 • Begge parter bør finne anledning til å sette seg inn i hverandres synspunkt.
 • En upartisk tredjepart kan ofte være til stor hjelp når uenigheter skaper et uoverkommelig problem.
 • Enighet kan ikke alltid oppnås. Finn kompromisser eller bli enige om at dere er uenige og gå videre, hvis praktisk mulig.


Kommunikasjon


Hvilken av replikkene synes du passer best til en god leder?

 1. "Udugelige idiot!"
 2. "Det er ikke sånn det skal gjøres!"
 3. "Fint! Vi nærmer oss. Prøv litt til."

Hvilken tilbakemelding ville eksempelvis hevet selvfølelsen din, motivert deg for videre samarbeid, økt muligheten for endring av synspunkt og skapt interesse for å tenke i nye baner?

 • Kommunikasjon er en kunst som må læres, erfares og jevnlig forbedres.
 • Din og min mening kan legges frem på mange forskjellige måter.
 • Positive holdninger skaper positivt samarbeid.


Tabber og feil


Når noe går galt fokuseres det ofte på person fremfor sak. Alt for ofte settes det fokus på å finne en syndebukk fremfor å løse problemet og rydde opp i konsekvensene. Velg riktig strategi som leder.

 1. "Hvem gjorde noe galt?"
 2. "Hva gikk galt?"

Bruk tiden effektivt på problemløsning, fremfor å finne en syndebukk. Unngå ubehagelig stempling av hverandre! Samarbeid skal styrkes, også etter en uheldig hendelse.

Enkelte ledere kvitter seg raskt med personer som forårsaker et uhell eller en tabbe. Men det er ofte av tabbene at det bygges opp god erfaring, og erfarne medspillere er jo nettopp det en leder trenger.

 • Alle kan gjøre feil! Du kan derfor bli den neste!
 • Ingen liker den nedverdigende opplevelsen av å bli satt i et dårlig lys.
 • Det er både lønnsomt og fornuftig, å bruke tiden effektivt og oppbyggelig.


Vanskelige personer


Finnes det egentlig såkalte vanskelige personer?

 1. "Fremprovoseres menneskets gode og dårlige sider kun av omgivelsene?"
 2. "Kan vi kun skylde på en uheldig samhandling mellom ulike personligheter?"

En god leder viser respekt, unngår sårende hersketeknikker, nedverdiger ikke medspillere og reduserer konfliktnivået ved å bevare roen. Hvordan du og jeg reagerer på hendelser og andre mennesker kan være veldig forskjellig, og avhengig av mange faktorer.

Det finnes noe godt i alle. Folk flest både lærer og utvikler seg. Ved å fokusere på de gode sidene, og gi anledning til at disse fremmes, vil de dårlige sidene kunne svekkes og samarbeidet styrkes. Husk at det også kan være såre perioder eller vonde opplevelser i livet som hindrer en fra å være positiv i øyeblikket.

 • Alle kan ha en dårlig dag! Du kan derfor bli den neste!
 • Ingen liker å bli plassert i båsen vanskelig eller ubrukelig.
 • Finn og dra nytte av de gode sidene, og fokuser mindre på de negative sidene.


Holde fokus


Når alt går av seg selv, over lengre tid, kan det resultere i stagnasjon og deretter behov for krampaktige tiltak. Når gruppen henger etter i kunnskap, tidsforbruk, innsatsvilje eller har en svekket samarbeidsånd kan det bli for ressurskrevende å rette opp i skaden.

Stikkordene for å lykkes over tid er jevnlig kursing og oppmuntring. Et takk i ny og ny, styrker og motiverer. Skal gruppen holde en jevn høy standard er det nødvendig med videreutvikling, informasjon og motivasjon.

 • En god leder styrker og vedlikeholder samarbeidet.
 • God ledelse handler om å sørge for at ingen opplever seg som en taper og et hinder.
 • Jevnlig oppmuntring og motivering fremmer gode resultater.


Rollemodeller


Så lenge andre mennesker ser og hører hva vi foretar oss, er vi et forbilde for noen.

Det kan virke skremmende at det vi sier, det vi gjør eller også når vi unngår å foreta oss noe, oppfattes som en forbilledlig handling og kan kopieres av andre.

Du trenger ikke å være administrerende direktør eller øverste leder for å bli sett på som en rollemodell. Heller ikke en verdensberømt musiker, fotballspiller, politiker eller filmskuespiller. Det finnes alltid noen som ser opp til akkurat DEG!

 • Du er et forbilde for noen!
 • Kopier dine forbilder med omtanke og varsomhet.
 • Vær en god rollemodell for dine omgivelser.


Klare mål


Et hvert team har et felles mål. Ved kompliserte eller også tidskrevende oppgaver kan det være smart å dele oppgavene i mindre enheter. Ansvaret for deloppgavene kan gjerne fordeles ut i teamet. Samtidig må en passe på at deltakerne ikke føler at de blir fratatt en oppgave de er motivert for eller at de blir pådyttet arbeid som de ikke ønsker.

Er oppgavene uklare er det i tillegg lett å miste interesse og fokus. Mister enkeltpersonene engasjementet og finner det mer interessant å bruke tiden på andre ting kommer ikke gruppen i mål.

For å unngå dette er det bl.a. viktig å motivere medlemmene og sikre at de har forstått oppgavene ved at det er gitt klare mål for hva den enkelte skal bidra med.

 • Hovedmål kan gjerne deles opp i mindre delmål, dersom resultatet krever omfattende tid eller har stor kompleksitet.
 • Enighet om delmålene reduserer konflikter.
 • Ansvar for en bit av helheten skaper lettere ansvar for det hele.


Lykke til


Ønsker deg lykke til som leder og medmenneske!

Vennlig hilsen Petrus Bojanowski.

Copyright 2001-2024. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.