PS Digit logo  
www.psdigit.com
 PS Digit » Tall »

Store tall
Sist oppdatert 31. mars 2003

Oversikt over de store tallene


Lurer du på hva tallet som kommer etter en million heter? Eller hvor mange nuller det er i en billiard?

Her finner du svaret på slike spørsmål. Bruksnavn er oversatt fra engelsk, og listen kan derfor inneholde små stavefeil.


Potens Siffer Bruksnavn
106 x 1 (mono) 6 nuller million
106 x 1 x 1000 9 nuller milliard
106 x 2 (bi) 12 nuller billion
106 x 2 x 1000 15 nuller billiard
106 x 3 (tri) 18 nuller trillion
106 x 3 x 1000 21 nuller trilliard
106 x 4 (kvart) 24 nuller kvartillion
106 x 4 x 1000 27 nuller kvartilliard
106 x 5 (kvint) 30 nuller kvintrillion
106 x 5 x 1000 33 nuller kvintrilliard
106 x 6 (sekst) 36 nuller sekstillion
106 x 6 x 1000 39 nuller sekstilliard
106 x 7 (septim) 42 nuller septillion
106 x 7 x 1000 45 nuller septilliard
106 x 8 (octo) 48 nuller octillion
106 x 8 x 1000 51 nuller octilliard
106 x 9 (none) 54 nuller nonillion
106 x 9 x 1000 57 nuller nonilliard
106 x 10 (deci) 60 nuller decillion
106 x 10 x 1000 63 nuller decilliard
106 x 11 66 nuller undecillion
106 x 11 x 1000 69 nuller undecilliard
106 x 12 72 nuller dodecillion
106 x 12 x 1000 75 nuller dodecilliard
106 x 13 78 nuller tredecillion
106 x 13 x 1000 81 nuller tredecilliard
106 x 14 84 nuller kvartdecillion
106 x 14 x 1000 87 nuller kvartdecilliard
106 x 15 90 nuller kvintdecillion
106 x 15 x 1000 93 nuller kvintdecilliard
106 x 16 96 nuller sekstdecillion
106 x 16 x 1000 99 nuller sekstdecilliard
106 x 100/6 100 nuller googol
106 x 17 102 nuller septendecillion
106 x 17 x 1000 105 nuller septendecilliard
106 x 18 108 nuller octodecillion
106 x 18 x 1000 111 nuller octodecilliard
106 x 19 114 nuller novemdecillion
106 x 19 x 1000 117 nuller novemdecilliard
106 x 20 120 nuller vigintillion
106 x 20 x 1000 123 nuller vigintilliard
106 x 21 126 nuller unvigintillion
106 x 21 x 1000 129 nuller unvigintilliard
106 x 22 132 nuller dovigintillion
106 x 22 x 1000 135 nuller dovigintilliard
106 x 23 138 nuller trevigintillion
106 x 23 x 1000 141 nuller trevigintilliard
106 x 24 144 nuller kvartvigintillion
106 x 24 x 1000 147 nuller kvartvigintilliard
106 x 25 150 nuller kvintvigintillion
106 x 25 x 1000 153 nuller kvintvigintilliard
106 x 26 156 nuller seksvigintillion
106 x 26 x 1000 159 nuller seksvigintilliard
106 x 27 162 nuller septenvigintillion
106 x 27 x 1000 165 nuller septenvigintilliard
106 x 28 168 nuller octovigintillion
106 x 28 x 1000 171 nuller octovigintilliard
106 x 29 174 nuller novemvigintillion
106 x 29 x 1000 177 nuller novemvigintilliard
106 x 30 180 nuller trigintillion
106 x 30 x 1000 183 nuller trigintilliard
106 x 31 186 nuller untrigintillion
106 x 31 x 1000 189 nuller untrigintilliard
106 x 32 192 nuller dotrigintillion
106 x 32 x 1000 195 nuller dotrigintilliard
106 x 33 198 nuller tretrigintillion
106 x 100/3 200 nuller dogoogol

Copyright 2001-2008. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.
| PS Digit |   | Musikk |   | Data |   | Tall |