PS Digit logo  
www.psdigit.com
 PS Digit » Data » MS-DOS »

Data - MS-DOS
Sist oppdatert April 25, 2004

Historisk?


Før Microsoft lanserte sitt Windows OS (Operativ System) var inntasting av kommandoer den eneste måten å bruke PC'en på. Disse ble f.eks. brukt til å finne en bestemt fil, starte et program eller for å sende en utskrift til printeren.

Men er ikke dette historisk og gammeldags? Vel, du kan jo se om du finner noen anvendelige brukertips på denne siden.


? Gode gamle MS-DOS

Lag deg gjerne en egen mappe med diverse undermapper og filer som du kan leke med, så slipper du faren for å ødelegge noe når du trener på DOS kommandoene.

 1. Starte DOS-viduet i Windows:

  1. Klikk på Startmenyen.
  2. Klikk på Run.
  3. Skriv cmd.
  4. Trykk på Enter tasten.

 2. Bytte mellom DRIVEs:

  1. Skriv A: (diskett) og trykk på Enter tasten.
  2. Skriv C: og trykk på Enter tasten.
  3. Skriv D: og trykk på Enter tasten.
  4. Skriv E: og trykk på Enter tasten.
  5. osv.

 3. Hoppe opp og ned i hierarkiet:

  1. Gå opp ett stepp i hierarkiet?
   Skriv CD ..
  2. Komme øverst i hierarkiet?
   Skriv CD \
  3. Gå inn i WINDOWS mappen?
   Skriv CD WINDOWS
  4. Gå inn i WINDOWS undermappen TEMP?
   Skriv CD WINDOWS\TEMP
  5. DOS kan kun håndtere 8.3 format, dvs. 8 tegn på filnavn og 3 på filtype (etternavn). I Windows XP DOS-vinduet kan heldigvis lange filnavn brukes på vanlig vis. Er du i DOS-modus og ønsker å gå inn i mappen PROGRAM FILES
   Skriv CD PROGR~1
  6. I et DOS-vindu kan du lure 8.3 formatet ved å sette navnet i anførselstegn. For å gå inn i mappen PROGRAM FILES
   Skriv CD "PROGRAM FILES"

 4. Liste opp innholdet:

  1. Liste alt innholdet der du står i hierarkiet?
   Skriv DIR
  2. Vise en og en side av det som listes opp?
   Skriv DIR /P
  3. Liste alt innholdet, uten å vise dato, filstørrelse, osv?
   Skriv DIR /B
  4. Liste alt innhold der du står, samt i undermappene?
   Skriv DIR /S
  5. Liste alt innholdet horisontalt, uten å vise dato, filstørrelse osv.?
   Skriv DIR /W
  6. Liste med 2 SWITCH kommandoer i kombinasjon?
   Skriv DIR /W /P
  7. Liste med skjulte filer?
   Skriv DIR /A:H
  8. Liste med Read-Only filer?
   Skriv DIR /A:R
  9. Liste med innholdet i ordnet rekkefølge etter dato?
   Skriv DIR /O:D
  10. Liste med innholdet i ordnet rekkefølge etter filtype?
   Skriv DIR /O:E
  11. Liste med innholdet i ordnet rekkefølge etter størrelse?
   Skriv DIR /O:S
  12. Liste av undermappene?
   Skriv DIR *.
  13. Liste alle TXT-filene?
   Skriv DIR *.txt
  14. Liste alle Word-filene?
   Skriv DIR *.doc

 5. Kopiere, gi nytt navn, flytte, slette innholdet:

  1. For å kopiere en fil fra A:\ (diskett) til C:\ (PC)
   Skriv COPY A:\filnavn.ext C:\filnavn.ext
  2. For å endre navnet på en fil
   Skriv REN filnavn1.ext filnavn2.ext
  3. For å flytte en fil fra C:\ til mappen TEMP under C:\
   Skriv MOVE filnavn.ext C:\TEMP\
  4. For å slette en fil
   Skriv DEL filnavn.ext
  5. For å slette en mappe
   Skriv RMDIR mappenavn

 6. Skrive ut innholdet i en mappe:

  1. For å skrive ut innholdet i mappen der en står, kan dette kombineres f.eks. slik:
   Skriv DIR /b/s >innhold.txt og avslutt med Enter tasten.
  2. Nå kan du åpne filen innhold.txt (som befinner seg i samme mappe) og kopiere teksten til et dokument eller bare skrive den ut.PS Digit er på ingen måter ansvarlig, dersom noe skulle gå galt ved bruken av rådene på denne siden! Dette nevnes kun av juridisk, økonomisk og etisk årsak. PS Digit gjør naturligvis sitt for at innholdet skal være riktig og gi deg best mulig hjelp og støtte.


Copyright 2001-2008. WEB Master and Design by Petrus Bojanowski.
e-mail: Foretaks nr: 981 150 872
All Rights Reserved.
| PS Digit |   | Musikk |   | Data |   | Tall |